เรียนช่างแอร์ by airtraining99

สำหรับผู้ที่ต้องการอยากเป็นช่างแอร์มืออาชีพ หรือผู้ที่สนใจศึกษาด้านเครื่องปรับอากาศ
พื้นฐานความรู้ ไม่จำเป็นสามารถเริ่มเรียนได้เลย

เนื้อหาที่ทำการสอนช่างแอร์

1. เรียนรู้ รู้จักอุปกรณ์ เกี่ยวกับ เครื่องปรับอากาศ เช่น มัลติมิเตอร์ คลิปแอมป์ แมนิโฟลด์เกจ

2. หลักการ และวัฎจักร วงจรทำความเย็น เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบรีโมทคอนโทรล

3. เรียนรู้ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภทต่างๆ การตรวจเช็ค คอมเพรสเซอร์ การหาค่าหัวหลักคอมฯ การต่อคอมฯเพื่อใช้งาน และการวิเคราห์อาการคอมฯ การถ่าย เติม น้ำมันคอมเพรสเซอร์ เช็คกำลังอัดคอมเพรสเซอร์ และการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอร์

4. เรียนรู้ อุปกรณ์ไฟฟ้า ในระบบเครื่องปรับอากาศ

5. ระบบท่อน้ำยา และระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ

  • เครื่องมือและอุปกรณ์ การดัดท่อทองแดง การบานท่อทองแดง บานแฟร์ ทำยูเนี่ยน
  • การเชื่อมท่อทองแดง การบานแฟร์
  • การไล่ระบบภายใน การเช็ครั่ว การไล่ระบบแอร์ตันในระบบ
  • การวัด เช็คน้ำยา แรงดัน น้ำยา R-22 , R-410 , R-32 และการวัดกระแส ให้สัมพันธ์กับน้ำยาแต่ละประเภท
  • การแวคคั่มน้ำยาและ การปั๊มดาวน์ และการเติมน้ำยา

6. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และการล้างเครื่องปรับอากาศ

  • การคำนวณหาพื้นที่ และขนาดเครื่องปรับอากาศ ให้เหมาะสม
  • การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  • การถอดล้าง และประกอบเครื่องปรับอากาศ
  • ฝึกงานจากการติดตั้งจริง ซ่อมจริง ล้างจริง

7. การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบเครื่องปรับอากาศ การตรวจซ่อมและแก้ไขปัญหา

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันแอร์มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในเมืองมาก เนื่องจากมีมละพิษในชั้นบรรยากาศ ทำให้ผู้คนติดตั้งแอร์ขนาดเล็ก 12000 – 18000 BTU อย่างเช่น บ้านเรือน บริษัทขนาดเล็ก และ โรงแรม เป็นต้น

ปัจจุบันยังขาดแคลน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หรือ ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จึงได้เกิดอาชีพใหม่มาแรง ซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพหรือสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ แต่ช่างต้องมีใบรับรองความรู้ความสามารถ หรือ มีใบผ่านการอบรม ของหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ได้มาตรฐาน จึงจะสร้างความหน้าเชื่อถือให้กับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง

ทำไมต้องล้างแอร์

ปัจจุบันมลภาวะทางอากาศเช่น ฝุ่นละออง ควันพิษเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เช่นกรุงเทพฯของเรา แน่นอนหลีกเลี่ยงไม่พ้น มลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อมนุษย์เรา การใช้เครื่องปรับอากาศเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำลายสุขภาพ เพียงแค่แอร์สกปรก หรือแอร์ตันจากการสะสมของฝุ่น มันดูเป็นปัญหาเล็กๆ แต่ถ้าปล่อยไว้นานๆมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของแอร์เสียนั่นเอง นี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องล้างแอร์โดยทั่วไปการล้างแอร์อย่างเต็มระบบปีละ 1-2 ครั้ง เป็นอย่างน้อย หรือ 3-4 ครั้งต่อปี นั่นย่อมส่งผลดีต่อการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศให้มีอายุการทำงานยาวนานขึ้น และทำให้ผู้อยู่อาศัยสุขภาพดี และยังมีเหตุผลอีกหลายอย่างเช่น

1. ป้องกันโรคที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ
2. ประหยัดค่าไฟฟ้า
3. ยืดอายุการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 4. ลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศและการสะสมฝุ่นละออง
5. เครื่องปรับอากาศทำความเย็นได้เร็วขึ้น 6. ลดปริมาณกลิ่นอับชื้น
7. ประหยัดรายจ่ายจากการซ่อมแซม 8. คุ้มค่าเงิน
9. ช่วยลดภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการใช้พลังงาน

 

สมัครได้ตามที่อยู่แผนที่นี้เลย

ราคาพิเศษ 4,990 บาท / คอร์ส / คน
หลักสูตร เรียน 4 วัน เวลา 09.00-15.00 น.
(ค่าตำรา,ค่าอาหาร 2 มื้อ,เบรค 4 เบรค,ค่าวัสดุฝึก )

มาเป็นกลุ่ม 10 คน ขึ้นไป
ลดให้ทันทีคนละ 1,000 บาท
เรียนจบมามีใบรับรองให้